รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  • 7 February 2019
  • 511
  • 0
ทีมงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มากด้วยประสบการณ์ที่จะสร้างผลงานให้เห็นถึงภาพลักษณ์ และความโดดเด่น เรามีความเข้าใจในทุกขั้...
อ่านต่อ
จัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่นและประชาชน
  • 7 February 2019
  • 791
  • 0
ด้านการจัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไ...
อ่านต่อ
จัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
  • 9 January 2019
  • 1,184
  • 0
ด้านการจัดทำหนังสือราชกิจจานุเบกษา สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่สำนักเ...
อ่านต่อ
จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศัก...
  • 9 January 2019
  • 1,732
  • 0
ด้านการจัดทำใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ - สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ...
อ่านต่อ
จัดพิมพ์งานทั่วไปของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • 9 January 2019
  • 622
  • 0
ด้านการจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาให้บริการการจัดทำและจัดพ...
อ่านต่อ