ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 31 January 2019 14:00
  • 331
  • 0
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน      
อ่านต่อ
ข่าวรับสมัครบุคคลากร
  • 22 January 2019 16:36
  • 471
  • 0
ประกาศรับสมัครงาน   ตำแหน่ง   พนักงานการบัญชีและงบประมาณ     จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ -        ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี -        ใช
อ่านต่อ