สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภทและมีบริการอย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงการจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้ถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจและพึงพอใจ


1. งานรับต้นฉบับ


ให้บริการด้านการรับงาน คิดคำนวณราคางานพิมพ์ในราคาย่อมเยา รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านการจัดพิมพ์

 

2. งานเรียงพิมพ์

ดำเนินการเรียงพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องเรียงพิมพ์ Macintosh โดยช่างผู้ชำนาญงานและจัดทำต้นฉบับในทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลหรือตัวพิมพ์ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการก่อนพิมพ์ (Prepress) และการพิมพ์ (Printing) โดยลำดับ


3. งานจัดหน้า

เรามีระบบการจัดหน้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมที่จะสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในทุกลักษณะของงานพิมพ์


4. การตรวจพิสูจน์อักษร

เรามีทีมงานตรวจพิสูจน์อักษรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์พร้อมที่จะผลิตงานพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ


5. งานทำเพลท และพิมพ์ดิจิทัล

สำนักพิมพ์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านสำหรับ เครื่อง Imagesetter เพื่อการจัดวาง Lay-out ทำเพลทที่มีคุณภาพ และจัดทำแม่พิมพ์ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการการพิมพ์ พร้อมให้บริการงานพิมพ์ยอดจำนวนน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล


6. การควบคุมคุณภาพของสิ่งพิมพ์


เรามีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญมีขั้นตอนการตรวจสอบจนกว่างานพิมพ์จะจัดส่งถึงมือลูกค้า


7. งานการพิมพ์


รับพิมพ์หนังสือเล่ม วารสาร เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย โบรชัวร์ หัวจดหมาย ซอง ใบปลิว บิล การ์ดเชิญต่างๆ นามบัตร และรับพิมพ์งานด่วน เช่น นามบัตร เข้าเล่มรายงาน สามารถรอรับได้ทันที สำนักพิมพ์ฯ จัดพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ระบบออฟเซททั้งงานพิมพ์ขาว-ดำ และงานพิมพ์สี พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ


8. งานเข้าเล่ม


เราให้บริการด้านงานพับ เก็บเล่ม เข้าเล่มหนังสือและงานพิมพ์ทุกประเภท ในหลายลักษณะ ทั้งการเข้ารูปเล่มด้วยการเข้าห่วงกระดูกงู เย็บลวด ไสสันทากาว เย็บกี่ ทั้งปกอ่อนและปกแข็ง ด้วยความประณีต สวยงาม


9. การบริการแก่ลูกค้าและสมาชิก


สำนักพิมพ์ฯ พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ สำหรับลูกค้ามารับงานพิมพ์ด้วยตนเอง หรือการจัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว


10. งานบริการพิเศษอื่นๆ


สำนักพิมพ์ฯ สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าทั้งในส่วนเนื้อหาและรูปแบบของสิ่งพิมพ์เมื่อลูกค้าได้สั่งพิมพ์งานกับเราแล้ว ยังสามารถที่จะนำงานพิมพ์เดิมมาพิมพ์ซ้ำ พิมพ์เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขได้โดยเรามีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป